Фундамент построен, материал завезен, начинаем строительство бани в д. Песочнево (17.01.2019)

Фундамент построен, материал завезен, начинаем строительство бани в д. Песочнево (17.01.2019)