Начало работ по устройству фундамента в д. Песочнево (25.04.2019)

Начало работ по устройству фундамента в д. Песочнево (25.04.2019)